Bårrampen

Allmän information

Bårrampen är ett hjälpmedel för i- och urlastning, av en s.k. ALLFA-bår, främst från/till ambulanser men även från/till andra fordon som är utrustade med bårsläde samt ALLFA-bår.
Med Bårrampen elimineras det lyft som krävs för att lasta ur eller i en bår från/till ambulans, eller liknande, vid användande av höj- och sänkbart bårunderrede.

Bårrampen är anpassad för bårunderreden tillverkade av Caretec
För att få Bårrampen att passa dessa underreden behöver man ta bort de slitklackar av plast som båren normalt skall vila på. Dessa klackar sitter fast med popnitar som borras ur med en 5 mm borr. Då bårunderredet redan har hål för popnitarna påverkas ej underredets hållbarhet.

CE-märkning

Bårrampen är CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet (MDD) Klass I och uppfyller kraven i Lagen om medicintekniska produkter (1993:584) samt Läkemedelsverkets författningar LVFS 2003:11 respektive LVFS 2001:7.

Produkter som kan vara farliga att använda - till exempel elprodukter, maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning, fritidsbåtar och medicintekniska produkter - måste ha CE- märkning för att de skall få säljas på EU:s inre marknad.
Med CE-märkning intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav.
CE-märkning på dessa produkter är det enda märke som tillåter fri rörlighet inom EU.
Ett antal myndigheterna kontrollerar att dessa produkter som säljs på marknaden uppfyller säkerhetskraven.
Om CE-märkning saknas kan det innebära att produkten utgör en säkerhetsrisk och att tillverkaren inte känner till de regler som gäller.

Teknisk information

Ca mått: Längd 114cm, bredd 60cm, höjd 12cm
Vikt: ca 7kg (tänk på att bårunderredets lastkapacitet minskar med ca 7kg)
Material: Aluminium

© Copyright Easy Rescue Inventions AB